JAKOŚĆ W NASZEJ NATURZE

Jesteśmy dumni z zarządzania całym łańcuchem dostaw, który umożliwia nam zapewnienie najwyższej jakości na każdym etapie tworzenia produktu. Od momentu powstania pomysłu do chwili otwarcia opakowania czuwamy nad spełnianiem najwyższych standardów.

 

Stosowane wyciągi ziołowe są określane na zawartość składników aktywnych odpowiedzialnych za ich właściwości zdrowotne (analizy jakościowe i ilościowe przy użyciu światła ultrafioletowego, chromatografii cienkowarstwowej (TLC), wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz metody Titration). Aby wyciągi ziołowe były bezpieczne i wolne od bakterii chorobotwórczych, już na poziomie wytwarzania są poddawane badaniom na zawartość metali ciężkich oraz badaniom mikrobiologicznym.